Договір публічної оферти
1. Загальні положення

1.1 Ця оферта, є офіційною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщена на офіційному інтернет-сайті «https://book.aosipov.org» (далі — «Інтернет-сайт»)

1.2
Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом оферти) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем Товару на умовах цього Договору, способами, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
‣ «Товар» — будь-які Товари, продаж яких здійснюється через Інтернет-магазин;
‣ «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину, розташований за доменною адресою: book.aosipov.org.
‣ «Продавець» — Фізична особа – підприємець Савченко Анна Валеріївна, яка реалізує Товари, представлені в Інтернет-магазині.
‣ «Покупець» — фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
‣ «Замовлення» — вибір Покупцем окремих позицій з переліку Товарів, представленими в Інтернет-магазині, із зазначенням: кількості Товару за кожним найменуванням Товару, способу та адреси доставки, засобів зв'язку з Покупцем, а також їхніх адрес (номерів), а також іншої інформації, яка необхідна Продавцю для виконання Замовлення.

3. Предмет договору

3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
‣ добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;
‣ самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;
‣ оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
‣ обробку і доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1 Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і визначений Продавцем як наявний.

4.2 У разі, якщо кількість Товару у Замовленні перевищує одну одиницю, Покупець повинен уточнити у Продавця наявність необхідної Покупцю кількості Товару до здійснення оплати. У іншому випадку Продавець не несе будь-якої відповідальності за неможливість виконання Замовлення.

4.3 При оформленні Замовлення Покупець надає Продавцю інформацію, яка необхідна Продавцю для виконання Замовлення: 1) Найменування Товару та кількість одиниць за кожним найменуванням; 2) ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти особи, яка є отримувачем Товару; 3) адресу кур'єрської доставки, або реквізити (номер, місто) відділення транспортної компанії, на яке має бути доставлене Замовлення; 4) іншу інформацію, запитувану Продавцем. З метою покращення обслуговування Покупця, Продавець може запропонувати останньому надати інформацію, яка не є необхідною для виконання Замовлення. Така інформація надається Покупцем на власний розсуд.

4.4 У разі, якщо отримувачем Товару не є Покупець, Покупець повинен попередньо погодити з отримувачем Товару питання надання інформації щодо такого отримувача Продавцю. Всі ризики та відповідальність стосовно розміщення Покупцем інформації про третіх осіб несе Покупець.

4.5 Підтвердження правильності наданої інформації здійснюється Покупцем шляхом натискання кнопки «Замовити» розташованої під блоком з полями введення інформації щодо Замовлення.

4.6 При відсутності Товару, Продавець повідомляє Покупця до відома (за телефоном або через електронну пошту, зазначені Покупцем, при оформленні Замовлення).

4.7 При відсутності Товару Покупець має право замінити його іншим товаром або відмовитися від даного Товару та анулювати Замовлення. Про рішення щодо заміни Товару Покупець має повідомити Продавця не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення Продавця про відсутність Товару. У іншому випадку Замовлення Покупця вважається анульованим, а сума коштів сплачена Покупцем за Товар (у разі здійснення оплати) повертає поверненню Покупцю у спосіб, яким було здійснено оплату, якщо інший спосіб повернення коштів не буде погоджено між Сторонами.

4.8 Товар поверненню та обміну не підлягає, за винятком випадків неналежної якості Товару.

5. Ціна Товару. Порядок оплати

5.1 Ціна Товару включає всі податки, які сплачуться Продавцем, а також доставку Товару до відділення відправки Товару Покупцю.

5.2
Покупець може здійснити оплату за Товар в один із способів, зазначених на Інтернет-сайті. До таких способів можуть належати, зокрема:
‣ безготівковий розрахунок, за банківськими реквізитами зазначеними Продавцем;
‣ за допомогою системи електронних платежів, яку розміщено на сайті (при наявності);
‣ накладеним платежем - оплата здійснюється за фактом отримання Товару у відділенні транспортної компанії або від кур'єра.

5.3 Товар оплачується на умовах 100 % попередньої оплати, окрім випадку оплати Товару накладеним платежем.

5.4 Всі витрати, пов'язані з оплатою Товару у будь-який спосіб не включені до вартості Товару та сплачуються Покупцем самостійно.

5.5 У разі відсутності оплати Товару протягом наступного банківського дня з дати розміщення Замовлення, Покупець повинен погодити з Продавцем виконання останнім відповідного Замовлення, у іншому випадку таке Замовлення вважається анульованим Покупцем.

6. Умови доставки Товарів

6.2 Зобов'язання Продавця з доставки Товарів вважаються виконаними з моменту передачі Товару представнику транспортної компанії, зазначеної на Інтернет-сайті.

6.3 У разі обрання Покупцем іншої транспортної компанії, Покупець має повідомити про це Продавця, надати інформацію про таку транспорту компанію, і, якщо доставка Товару до пункту відправлення спричиняє витрати Продавця, відшкодувати Продавцю такі витрати.

6.4 Разом із Товаром Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.5 Якщо на Інтернет-сайті не буде зазначено інше, доставка Товару від пункту відправлення до пункту (адреси) доставки здійснюється за рахунок Покупця.

6.6 Всі ризики стосовно пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару Продавцем транспортній компанії.

6.7 Оплата доставки Товару здійснюється Покупцем відповідно до тарифів транспортної компанії.

6.8 Доставка Товару здійснюється відповідно до правил, які діють у транспортній компанії.

7. Права та обов'язки сторін

7.1 Продавець має право:
‣ анулювати Замовлення Покупця у разі нездійснення оплати за Товар в строки, встановлені цим Договором;
‣ відмовити Покупцю у оплаті накладеним платежем, у разі, якщо Покупець безпідставно відмовився від отримання від транспортної компанії Товарів за раніше здійсненими Покупцем Замовленнями;
‣ на відшкодування збитків за рахунок сум, сплачених Покупцем за Товар, у разі безпідставної відмови Покупця від прийняття Товару від транспортної компанії у розмірі витрат, пов'язаних із доставкою і зворотною доставкою Товарів, а також банківських комісій;
‣ вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.

7.2 Продавець зобов'язаний:
‣ передати Покупцю Товар та супровідні документи, за умови оформлення Замовлення на Товар та здійснення його оплати у відповідності до цього Договору.

7.3 Покупець зобов'язаний:
‣ ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Інтернет-сайті;
‣ при отриманні Товару від транспортної компанії впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження та неповної комплектації — Покупець повинен зафіксувати їх у встановленому цьому Договорі порядку;
‣ своєчасно оплатити та отримати Товар на умовах цього договору.

7.4 Покупець має право:
‣ вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
‣ повернути Товар неналежної якості.

8. Порядок прийому та заміни Товару

8.1 При отриманні Товару на складі транспортної компанії, від кур'єра або Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися в належному зовнішньому стані товару (відсутності виробничого браку, механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

8.2
У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником транспортної компанії або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

8.3 Сторони погодились, що у випадку недотримання обов'язкових вимог указаної процедури визначається отримання Покупцем товару в належному стані — без будь-яких механічних пошкоджень, виробничого браку та в повній комплектності.

8.4 У випадках заміни неякісного товару оплата послуг транспортної компанії здійснюється коштом Продавця.

8.5 У будь-якому випадку повернення Товару має відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, зі збереженням товарного вигляду і споживчих якостей Товару.

9. Відповідальність сторін

9.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

9.2 Продавець не несе відповідальності за:
‣ змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
‣ за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різні колірні передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
‣ за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
‣ за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
‣ за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
‣ за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси третім особам

9.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

9.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

10. Інші умови

10.1 Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору шляхом публікації на сайті https://book.aosipov.org/

10.2 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

10.3 Оплата Покупцем оформленого Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

10.4 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товарів, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

10.6 Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

11.Термін дії договору

11.1 Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем оплати за Товар та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

11.2 До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

11.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках, передбачених чинним законодавством України.
© 2020 А. Осіпов "З особливою жорстокістю"